Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu

Henryk Kamiński - Prezes Zarządu


Waldemar Klocek - Wiceprezes
Andrzej Dowgiałło - Wiceprezes
Tomasz Miętkiewicz - Skarbnik
Jerzy Christa - Sekretarz
Janusz Sikora - Członek Zarządu
Stanisław Tunkiewicz - Członek Zarządu