Jak zostać członkiem klubu

Warunkiem przystąpienie do WMKB jest uzyskanie zaproszenia i rekomendacji dwóch członków Klubu. Ponad to uiszczenie opłaty wpisowej w wysokości 6 tys. zł. oraz rocznej składki w wysokości 3 tys. zł (istnieje możliwość rozłożenia tej sumy na raty).


Formularze:

Dane personalne członków
Deklaracja przystąpienia do Klubu
Wniosek zgłoszeniowy kandydata na członka