Osobowość Roku Warmii i Mazur

Od roku 1994 WMKB przyznaje tytuł „Osobowość Roku Warmii i Mazur”. Tytuł ten jest nadawany osobom, które mają na swym koncie zasługi na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu.

"Laureaci nagrody „Osobowość Roku Warmii i Mazur”


2009

Prof. dr hab. Jerzy Karol Buzek - tytuł honorowy
dr Jan Chłosta
pro. dr hab. Jan Kucharski
Miasto Ostróda
Poliklinika MSWiA w Olsztynie
>2008

Bronisław Komorowski - Marszałek Sejmu RP - tytuł honorowy
prof. Wojciech Maksymowicz
Antoni Celmer
Andrzej Fabisiak
dr Jerzy Sikorski
>2007

Prof. dr hab. Danuta Hübner - tytuł honorowy
Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
dr Aleksander Socha
Edward Cyfus
Andrzej Kurowski
>2006

Maciej Płażyński - tytuł honorowy
Ks. Infuat Julian Żołnierkiewicz
Krzysztof Daukszewicz
Prof. Stanisław Achremczyk
Waldemar Jan Królikowski
Chór prof. Benedykta Błońskiego
2005

Lech Wałęsa - tytuł honorowy
Tomasz Dowgiałło
Wojciech i Piotr Kot
Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Piotr Jocz
Prof. dr hab. med. Stefan Bołoczko
>2004

Prof. Zbigniew Religa - tytuł honorowy
Prof. dr hab. Tomasz Janowski
Cezary Stypułkowski
Erwin Kruk
>2003

Jolanta Kwaśniewska - tytuł honorowy
Longin Pastusiak - tytuł honorowy
Marek Marcinkowski
Prof. Zbigniew Śmietana
Czerwony Tulipan
>2002

Grzegorz Kołodko - tytuł honorowy
Lucyna Szmurło
Hieronim Skrupski
prof. Stefan Smoczyński
>2001

Prof. Tadeusz Iwiński
Stanisław Waszkiewicz - (pośmiertnie) wiceprezes WMKB
Bogumił Osiński
Prof. Lubomir Włodzimierz Baran
Mariusz Krupiński
>2000


Dr Jacek Wiejek
>1999

Leszek Balcerowicz - honorowy tytuł
Antoni Czyżyk
Prof. Ryszard Górecki
prof. zw. Tadeusz Krzymowski
dr Kazimierz Janiak
>1998

Anna Wasilewska
Janusz Cygański
>1997

Rolf Demuth
Prof. Andrzej Hopper
Karolina Felska, Krzysztof Wasilewski
>1996


Janusz Lorenc
>1995


dr Edmund Piszcz
>1995

Jolanta Szydzińska
Prof. Mirosław Łuczyński
Danuta Hocheker
>