<< Powrót
Osobowość Roku 2008 Warmii i Mazur
28 marca br o godzinie 18.00 w sali Kongresowej Centrum Konferencyjno - Szkoleniowego UWM w Olsztynie odbyła się 16 gala rozdania statuetek "Osobowość Roku 2008 Warmii i Mazur".

Przed galą odbyło się spotkanie z Marszałkiem KomorowskimUroczystość rozpoczęli Pan Henryk Kamiński Prezes WMKB wraz z Panią Elżbietą Grad - Cupriak.Z okazji jubileuszu 15-lecia WMKB Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński przyznał szczególnie zasłużonym Członkom Klubu, państwowe odznaczenia- Złote i Srebrne Krzyże Zasługi oraz Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się 11 listopada 2008r. Trzy z wyróżnionych osób ze względów służbowych nie mogły odebrać tego zaszczytnego wyróżnienia, dlatego też, zostały uhonorowane przy tej okazji.

Decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za szczególne zasługi dla Państwa i czyny przynoszące zacną korzyść zarówno Państwu jak i obywatelom Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:
- Przemysław Chojnowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Badawczo Wdrożeniowego OLMEX S.A.
- Tomasz Mietkiewicz - Dyrektor Centrum Korporacyjnego Banku BPH S.A. w Olsztynie

Decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medal Złoty za Długoletnia Służbę otrzymał:
- Andrzej Dombrzalski - Prezes Zarządu Firmy Megalit Sp.z o.o.


Odznaczenia wręczył Pan Marian Podziewski - Wojewoda Warmińsko - Mazurski


(od lewej: Tomasz Miętkiewicz, Andrzej Dombrzalski, Przemysław Chojnowski)


Pan Tomasz Miętkiewicz w imieniu odznaczonych podziękował za tak zaszczytne wyróżnienie.

Osobowości Roku 2008 Warmii i Mazur

W kategorii „nauka”
Za nieoceniony wkład przy organizacji i utworzeniu nowoczesnego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, za trud i poświęcenie dla ratowania ludzkich istnień oraz za sprostanie współczesnym wyzwaniom strukturalnym i menedżerskim w ochronie zdrowia. Tytuł „Osobowość Roku 2008 Warmii i Mazur” otrzymał prof. Wojciech Stefan Maksymowicz. Statuetkę odbrała Mama profesora Pani Alicja Maksymowicz.


Statuetkę wręczył Prezes Zarządu Henryk Kamiński oraz Sekretarz Klubu Wojciech Krakowiński

W kategorii „działalność społeczna”.
Za ogromnie zaangażowanie w niesienie pomocy humanitarnej najbardziej pokrzywdzonym przez los oraz za wsparcie przy tworzeniu nowoczesnego oddziału onkologicznego w Olsztynie. Doceniony przez najmłodszych, doceniony przez dorosłych. Tytuł „Osobowość Roku 2008 Warmii i Mazur ” otrzymał Pan Antoni CelmerW kategorii „nauka w dziedzinie badań historycznych”
Za nieoceniony wysiłek, poświęcenie i patriotyzm w badaniu drogi życiowej i naukowej znanego Astronoma Mikołaja Kopernika. Dzięki swemu odkryciu o pochówku Mikołaja Kopernika podobnie jak Astronom „po raz drugi wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”. Tytuł „Osobowość Roku 2008 Warmii i Mazur” otrzymał dr Jerzy SikorskiW kategorii „Kultura”
Za podjęcie trudu pogodzenia dwóch ról – aktora i działacza, który poprzez swoją aktywność zaraża teatralną pasją i kulturą słowa oraz za ogromne zaangażowanie przy organizacji festiwali teatralnych, zwłaszcza amatorskich. Tytuł „Osobowość Roku 2008 Warmii i Mazur ” otrzymał Pan Andrzej Fabisiak.Tytuł Honorowy Osobowości Roku 2008 Warmii i Mazur
Za determinację i wybitne dokonania w kraju i zagranicą, szczególnie w dziedzinie polityki obronnej państwa, praw człowieka oraz za ogromne zaangażowanie w tworzenie pozytywnego wizerunku Polski na arenie międzynarodowej otrzymał Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.Wspólne zdjęcie Laureatów z Zarządem WMKBTradycyjnie w tej części uroczystości nastąpiło wręczenie przez Pana Henryka Kamińskiego na ręce Pana prof. Józefa Górniewcza - Rektora Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, stypendium dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Ekonomicznych.Przedstawiciel firmy MICHELIN wręczył Panu Fabianowi Stasiewiczowi Prezesowi Zarządu Fundacji „Arka”, czek na kwotę 5.000zł.

W dalszej części uroczystości odbyło się losowanie cennych nagród. Sponsorami nagród były firmy: SAMSUNG, Livingroom by Mebelplast oraz Era.

Część artystyczna, uświetnił występ: „Sceny z życia sceny Wspaniałego teatru bez Nazwy” z Gietrzwałdu.

Po zakończeniu części artystycznej, przybyli goście zostali zaproszeni na bankiet, który został otwarty przez Pana Bronisława Komorowskiego.


<< Powrót