<< Powrót
11 listopada 2008 - 90 rocznica Niepodległości
Członkowie
Warmińsko – Mazurskiego
Klubu Biznesu

Zarząd WMKB z ogromną satysfakcją pragnie poinformować, iż na wniosek Wojewody Warmińsko – Mazurskiego dwunastu Członków naszego Klubu zostanie odznaczonych Złotymi i Srebrnymi Krzyżami Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę. Korzystając z zaproszenia Pana Wojewody, uroczyste wręczenie przyznanych odznaczeń nastąpi 11 listopadach podczas obchodów Święta Niepodległości na Placu Solidarności w Olsztynie przy ul. Piłsudskiego.
W imieniu osób odznaczonych pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na powołaną uroczystość.
Plan obchodów uroczystości przedstawia się następująco:

09.30 – koncert w Katedrze św. Jakuba w Olsztynie

10.00 – Msza św. w Katedrze

11.30 – uroczystości związane z obchodem Święta Niepodległości

11.45 – przemówienie Wojewody, wręczenie odznaczeń

Decyzją Zarządu Klubu, część nieoficjalna związana z przyznaniem naszym Członkom odznaczeń, odbędzie się w ramach spotkania wigilijnego, o terminie którego zostaną Państwo poinformowani w oddzielnym piśmie.

Na zakończenie pragniemy poinformować, iż w związku z długotrwałym procesem przyznawania orderów i odznaczeń, część z wnioskowanych na rzecz Członków Klubu wyróżnień nie zostanie wręczona podczas obchodów uroczystości 11 listopada. Bliższe informacje na ten temat będą przekazywane Państwu na bieżąco.

Z poważaniem

Henryk Kamiński
Prezes WMKB

<< Powrót