<< Powrót
Warsztaty z firmą Deloitte i Warmińsko-Mazurską Specjalna Strefą Ekonomiczna
Szanowni Państwo!
Mając na względzie wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie pozyskiwaniem funduszy z Unii Europejskiej, a także możliwościami związanymi z Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, Zarząd Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur poprzez zorganizowanie w tym zakresie specjalistycznych warsztatów prowadzonych przez profesjonalny podmiot.
Do zadania tego wybrana została firma „Deloitte”. Specjaliści wchodzący w skład jej zespołu zajmują się pozyskiwaniem dotacji z funduszy strukturalnych od początku ich funkcjonowania w Polsce, a wcześniej pomagali przedsiębiorcom w otrzymywaniu wsparcia z funduszy przedakcesyjnych. Eksperci Deloitte z sukcesami uczestniczyli we wszystkich dotychczasowych rundach aplikacyjnych w ramach działań przeznaczonych na wspieranie nowych inwestycji.
Pragnę nadmienić, iż miałem przyjemność osobiście uczestniczyć w prowadzonych przez tę firmę warsztatach i pozostaję pod dużym wrażeniem sposobu ich prowadzenia, kompetencji oraz wiedzy jaką dysponują i przekazują eksperci Deloitte. Podczas tych spotkań przekazywane są przede wszystkim praktyczne metody pozyskiwania funduszy z Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Unii Europejskiej, zapewniające wysokie prawdopodobieństwo ich zdobycia. Korzystając więc z własnego doświadczenia serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w organizowanym przedsięwzięciu, które umożliwi Państwa firmie pozyskanie nie tylko środków finansowych, lecz nade wszystko wiedzy i umiejętności bezcennych w realiach aktualnej sytuacji gospodarczej.
Obecny będzie również Pan Kamil Musielak Wiceprezes Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Termin szkolenia przewidziany jest na 24 listopada 2008 r. Warsztaty zorganizowane będą w ramach działalności Klubu, tak więc nie ponoszą Państwo z tego tytułu żadnych kosztów.
Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie chęci uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej do 10 listopada 2008 r. pod nr tel. 662 068 366, bądź mailowo na adres zarzad@wmkb.com.pl.

Z poważaniem

Henryk Kamiński
Prezes Zarządu WMKB

<< Powrót