<< Powrót
Spotkanie przedstawicieli władzy z Członkami WMKB
04 lipca 2008r. odbyło się spotkanie Członków WMKB z przedstawicielami władz Panem Jarosławem Słomą - Wicemarszałkiem Województwa i z Panem Adamem Krzysków - który reprezentował Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego. Tematem spotkania było określenie aktualnej sytuacji gospodarczo - ekonomicznej regionu, jak również wskazanie możliwości konkretnych działań zmierzających do jej poprawy.

Spotkanie o godz. 14.00 rozpoczął Prezes Henryk Kamiński witając wszystkich przybyłych gości.

<< Powrót