<< Powrót
OSOBOWOŚĆ ROKU WARMII I MAZUR 2007
18 marca 2008r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie po raz czternasty odbyła się Gala "Osobowość Roku 2007 Warmii i Mazur", podczas której Warmińsko - Mazurski Klub Biznesu wręczył statuetki najbardziej zasłużonym osobom w naszym regionie:

Andrzejowi Kurowskiemu
za
wybitną działalność humanitarną dla dobra społecznego, skuteczną pomoc potrzebującym w ramach olsztyńskiego „telefonu zaufania” oraz za nadzwyczajną wrażliwość na potrzeby dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.Edwardowi Cyfus
za
poświęcenie i trud włożony w ocalenie dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur oraz za skuteczność w krzewieniu chlubnych tradycji gwary i zwyczajów Warmii w kraju i za granicą.Kanclerzowi Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego dr Aleksandrowi Socha
za
skuteczne administrowanie Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim, ogromny wkład w realizację projektów inwestycyjnych na rzecz rozwoju uczelni, kreowanie wysoko kwalifikowanych kadr gospodarki regionu oraz za poprawę warunków bytowych młodzieży.


Mazurskiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu
za
nadzwyczajną odwagę, poświęcenie i trud przy ratowaniu życia ludzkiego podczas „białego szkwału” w 2007 roku na Wielkich Jeziorach Mazurskich, za szkolenie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz za tworzenie warunków do rozwoju turystyki żeglarskiej i motorowodnej.Warmińsko - Mazurski Klub Biznesu przyznał również dla Mazurskiego WOPR nagrodę w wysokości 5000 zł.Komisarz do spraw Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej
prof. dr hab. Danucie Hübner
za
wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nauk ekonomicznych i handlu międzynarodowego oraz za ogromne zaangażowanie w tworzenie pozytywnego wizerunku Polski w Europie, poprzez działalność w międzynarodowych instytucjach Unii Europejskiej, i nieoceniony wkład w pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój Rzeczypospolitej Polskiej oraz regionu Warmii i Mazur.

Wspólne zdjęcie Laureatów Gali "Osobowość Roku 2007 Warmii iMazurPodczas Gali odbyło się również uroczyste wręczenie Certyfikatów Członkostwa w Warmińsko - Mazurskim Klubie Biznesu dla:
Pana Grzegorza Bartosika - Prezesa Zarządu POL -MOT Warfama S.A. w Dobrym Mieście,
Pana Piotra Gryszczuk - Prezesa Zarządu "Przemysłówka" Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o. w Olsztynie,
Pana Daniela Dragańskiego - Prezesa Zarządu INKSPOT w OlsztynieTradycyjnie podczas Gali został wręczony Przez Pana Dyrektora Jarosława Michalaka z firmy MICHELIN czek dla Domu Dziennego Pobytu Dziecka "ARKA"Warmińsko - Mazurski Klub Biznesu uchwałą Zarządu Klubu z 29 lutego 2008 r. przedłużył stypendium przyznane najlepszemu studentowi Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego na rok akademicki 2008/2009.

<< Powrót