<< Powrót
Zebranie Zarządu WMKB 04.02.2008r.
Protokół z zebrania Zarządu
Warmińsko – Mazurskiego Klubu Biznesu
w dniu 04.02.2008r.


W dniu 04 lutego br. odbyło się zebranie Zarządu WMKB o godz. 15:00 w Sali Klubowej.
Na zebraniu poruszone zostały tematy:
1. zmian w Statucie Obowiązującym Klubu- statut obowiązujący i z proponowanymi zmianami zostanie przesłany drogą mailową do członków Klubu w celu zapoznania się z wprowadzonymi zmianami. Czas na zgłaszanie uwag jest do następnego spotkania Członków Klubu na którym zostanie on poddany głosowaniu.
2. Termin Osobowości Roku ustalony został na 18 marca 2008r. na godz. 15:00 lub 16:00. Kandydatami do wręczenia Statuetki są:
- Danuta Hübner – polski komisarz UE ds. polityki regionalnej
- Andrzej Kurowski – założyciel i długoletni szef olsztyńskiego telefonu zaufania
- Aleksander Socha – kanclerz UWM
- Edward Cyfus – pisarz
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Zaproszeni zostaną laureaci z ubiegłego roku.
3. Bal Biznesu oraz 15-lecie WMKB 09 maja 2008r.
4. Poruszony został również temat wstąpienia WMKB w poczet członków Polskiego Przymierza Gospodarczego. Prezesem Przymierza jest Pan Stanisław Gorczyca, Wiceprezesem Pan Henryk Kamiński, a członkami Panowie Waldemar Klocek i Andrzej Dowgiałło. Siedziba Przymierza znajduje się w Warszawie.
Zarząd WMKB poprzez nawiązanie porozumienia z Polskim Przymierzem Gospodarczym pragnie umożliwić Członkom Klubu nawiązanie kontaktów biznesowych z przedsiębiorcami z województwa mazowieckiego.
5. Zarząd ustalił aby na Walnym Zgromadzeniu powołać Komisję ds. Odznaczeń i Orderów, której zadaniem będzie wybranie członków Klubu, którzy będą zgłoszeni do wręczenia odznaczenia lub orderu.
6. Zarząd rozmawiał również o konferencji która odbędzie się 07 lutego br. o godz.17:45 w Sali Restauracyjnej Villi Pallas.

<< Powrót