<< Powrót
Firma Przemysłówka Holding
„Przemysłówka” PBP Holding Sp. z o.o. w Olsztynie powstała w 1992 r poprzez wyodrębnienie się ze struktur Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego – przedsiębiorstwa z ponad 40 – letnią tradycją budowlaną.

Przedmiotem naszej działalności jest wykonawstwo robót budowlano – montażowych, remontów i modernizacji w zakresie budownictwa przemysłowego, ogólnego, mieszkaniowego, a także robót inżynieryjnych i elektrycznych.

Większość zleconych zadań inwestycyjnych spółka realizuje w systemie generalnego wykonawstwa koordynując cały proces inwestycyjny, począwszy od projektu aż do efektu końcowego.
W realizacji bardzo skomplikowanych zadań inwestycyjnych firma współpracuje z wieloma specjalistycznymi przedsiębiorstwami.

W spółce funkcjonuje od 28 lutego 2003 r System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000, niezbędny w realizacji strategii działania spółki.
Istotnym narzędziem w procesie ciągłego doskonalenia są wyznaczane cele jakości ustanawiane przez Zarząd i realizowane odpowiednio na wszystkich szczeblach Spółki.

Wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno – techniczna, ekonomiczna i bezpośrednio produkcyjna, licząca ok. 300 pracowników oraz nowoczesne usprzętowienie umożliwiają realizację każdego zadania inwestycyjnego.

Firma korzysta z własnych baz sprzętowo – transportowych oraz magazynowo – składowych w Olsztynie, Bartoszycach i Szczytnie.

W swoim dorobku mamy szereg poważnych dokonań inwestycyjnych, głównie w regionie północno – wschodnim Polski, jak również na terenie całego kraju.
Wielokrotnie uczestniczyliśmy w konkursie „Budowa Roku” zdobywając w nim nagrody, otrzymaliśmy też szereg wyróżnień i certyfikatów.

Od kilku lat nasza firma dynamicznie rozwija się, powiększając swój potencjał produkcyjny.


„Przemysłówka” Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding Sp. z o.o.
Piotr Gryszczuk – Prezes Zarządu
ul. Mickiewicza 21/23, 10 – 508 Olsztyn
tel. 089 527 – 23 – 53
fax 089 527 – 44 – 79
www.holding.olsztyn.pl
poczta@holding.olsztyn.pl


<< Powrót