<< Powrót
Sedecznie witamy Pana Piotra Gryszczuk oraz firę Przemysłówka Holding
Jesteśmy przekonani, że obecność Pana w naszym Klubie przyczyni się do zacieśnienia więzi z firmą Przemysłówka Holding , pozwoli na wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację z członkami Klubu.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie i przysporzy wiele korzyści.

Henryk Kamiński
Prezes WMKB


<< Powrót