<< Powrót
Serdecznie witamy Firmę INKSPOT
Jesteśmy przekonani, że obecność Pana w naszym Klubie przyczyni się do zacieśnienia więzi z firmą INKSPOT, pozwoli na wymianę doświadczeń oraz wzajemną integrację z członkami Klubu.
Jednocześnie wyrażam nadzieję, że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie i przysporzy wiele korzyści.

Henryk Kamiński
Prezes WMKB


<< Powrót