<< Powrót
Spotkanie Opłatkowe Członków WMKB
Swoją obecnością zaszczycili nas: Jego Ekscelencja Abp Metropolita Warmiński
Wojciech Ziemba, ks. prał. kan. dr Andrzej Lesiński, Pan Jacek Protas Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego, Pan Marian Podziewski Wojewoda Warmińsko - Mazurski, Pan Czesław Jerzy Małkowski Prezydent Miasta Olsztyn, Rektor UWM, parlamentarzyści oraz członkowie WMKB.
Chwile umila
ł śpiew członków Chóru im. prof. Wiktora Wawrzyczka UWM,

<< Powrót