<< Powrót
Spotkanie kandydatów do Parlamentu 2007 - 11 października 2007r.
11 października 2007r. w hotelu Nowotel w Olsztynie z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu, Business Centre Club i Gazety Olsztyńskiej odbyło się spotkanie kandydatów do Parlamentu 2007, którego tematem była: "Wizja rozwoju przedsiębiorczości w naszym regionie".

Na debatę prowadzoną przez Prezesa Henryka Kamińskiego oraz Kanclerza Wiesława Łubińskiego przybyli liderzy partii z naszego województwa.

W pierwszej części spotkania kandydaci mieli możliwość prezentacji swojego programu gospodarczego.

PSL pragnie zwiększyć konkurencyjność polskiej gospodarki i ułatwić procedurę rejestracji firm, która miałaby się odbywać przez Internet; miałoby to ułatwić bezrobotnym zakładanie własnych firm.

LiD proponuje następujące ułatwienia dla przedsiębiorców:
- ograniczenie do 1/3 koncesji i zezwoleń,
- rejestrację firm przez Internet w ciągu 3 dni,
- zwolnienie na okres 3 lat pracodawców, którzy zatrudniać będą absolwentów i matki, które będą chciały po urlopie macierzyńskim powrócić do pracy.
- upowszechnić internetową deklaracje podatkową,
- stworzyć kredyty dla małych firm,
- stworzyć stanowisko Rzecznika Drobnego Przedsiębiorcy.

PO planuje przeprowadzenie reformy KRUS i ZUS, zmniejszenie podatków i składek, jakie musi ponosić pracodawca. Miałoby to na celu zahamowanie wyjazdów młodych ludzi za granicę oraz zwiększenie wynagrodzenia. Platforma deklaruje większą otwartość rynku pracy na Wschód, osoby starsze i niepełnosprawne. Inne postulaty to:
- zwiększenie bezpieczeństwa regionu pod względem dróg wewnętrznych i krajowych,
- ułatwienie obsługi inwestorów,
- otworzenie lecznictwa sanatoryjnego,
- produkcja zdrowej żywności,
- kształcenie zawodowe,
- wprowadzenie biopaliw.

Koalicja LPR / UPR pragnie wprowadzić niski i prosty podatek dla firm, znieść kodeks pracy i stworzyć prosty system ubezpieczeń. Według przedstawicieli koalicji idealny system podatkowy to taki, gdzie istnieją tylko 2 podatki: podatek główny na wojsko oraz policję i wymiar sprawiedliwości.

PiS wskazywał na swoje dotychczasowe osiągnięcia: wzrost produkcji, eksportu, malejące podatki i składki. Ponadto w planach jest likwidacja podatku od spadków i darowizn w obrębie rodziny. Program wyborczy pozostał niezmienny: budowa 3 milionów mieszkań, stworzenie sieci autostrad oraz poprawa stanu już istniejących dróg.

Samoobrona RP deklarowała pomoc osobom bezrobotnym w każdym wieku. Przedstawili elementy planu „Dobry start” dla bezrobotnych skierowany do osób do 25 roku życia, którego jednym z elementów ma być zniesienie do 2-3% składki dla rozpoczynających działalność. Kolejny plan to "Aktywna Kobieta", który ma na celu pomoc w szukaniu pracy dla pań powyżej 50 roku życia.

Druga część spotkania umożliwiała przybyłym gościom zadawanie pytań. Większość debaty krążyła wokół tematu drogi nr 16, której modernizację, wpisaną do programu "Infrastruktura i Środowisko", starali się przypisać obecni przedstawiciele wszystkich partii.

Debatę trafnie skwitował Prezes Henryk Kamiński w słowach: "[…] jeżeli połowę tych deklaracji udałoby się wprowadzić w życie, byłoby to z wielkim pożytkiem dla Warmii i Mazur, dla Polski".

wmkb


wmkb


<< Powrót