<< Powrót
Osobowość Roku Warmii i Mazur
dniu 23 marca 2007 r. w Sali Kongresowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego odbyło się uroczyste wręczenie statuetek Osobowość Roku Warmii i Mazur. Tegoroczni laureci:
Maciej Płażyński - tytuł honorowy za wybitne dokonania na rzecz godnego życia Polaków, zaangażowanie w promocję regionu, działalność humanitarną oraz wrażliwość na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Waldemar Królikowski za wyjątkowo skuteczną działalność na rzecz realizacji rządowego programu budowy dróg i autostrad, realizację kluczowych dla regionu inwestycji drogowych, za profesjonalizm i życzliwość.

ks. Julian Żołnierkiewicz za niespotykaną pomoc dla wszystkich Polaków, wszechstronną działalność humanitarną, wrażliwość na potrzeby dzieci i młodzieży oraz wybitne dokonania na rzecz Olsztyna i jego mieszkańców.

Krzysztof Daukszewicz za imponującą działalność w polskiej kulturze jako satyryka, felietonisty, poety i kompozytora oraz za wspaniałą promocję regionu warmińsko-mazurskiego.

prof. dr hab. Stanisław Achremczyk za inicjatywy i działania w dziedzinie historii nowożytnej Polski i regionu warmińsko-mazurskiego, wychowanie wielu pokoleń Polaków poprzez pełnienie funkcji nauczyciela oraz za wybitną działalność literacką.


Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za wybitne osiągnięcia w działalności artystycznej w dziedzinie pieśni chóralnej oraz za krzewienie kultury warmińsko- mazurskiej w kraju i na świecie.
<< Powrót