<< Powrót
Spotkanie sprawozdawcze Klubu Biznesu
Sprawozdanie z działalności Klubu
za okres od 18.02.2006 r. do 18.01.2007 r.


W okresie sprawozdawczym Zarząd Klubu w składzie:

1. Henryk Kamiński – Prezes
2. Waldemar Klocek – Wiceprezes
3. Andrzej Dowgiałło – Wiceprezes
4. Wojciech Krakowiński – Sekretarz
5. Tomasz Miętkiewicz – Skarbnik
6. Bożena Marcinkowska – Członek Zarządu
7. Stanisław Sosak – Członek Zarządu

spotkał się 13-krotnie w sprawach organizacyjnych Klubu oraz w sprawach wymagających wypracowania stanowiska lub opinii Klubu na zewnątrz.
Zebranie członków Klubu odbyło się 4-krotnie.
1) 03.04.2006 r. – spotkanie z Panem dyr. Piekarskim z Urzędu Miasta, na którym przedstawiono strategię rozwoju Olsztyna.
2) wrzesień 2006 r. – spotkanie z przedstawicielami Samorządów Ukrainy.
3) 26.10.2006 r. – spotkanie z kandydatami na prezydenta Olsztyna.
4) 18.12.2006 r. – spotkanie z parlamentarzystami, Marszałkiem, Wojewodą i Prezydentem na temat strategii rozwoju naszego regionu.
Ustalono, że jeszcze w tym kwartale nastąpi ponowne spotkanie.
Spotkanie to jest nieodzowne, ponieważ nie ma konkretnego programu, który by gwarantował wykorzystanie środków unijnych. Przykładem negatywnym jest „16-stka”, która nie weszła, bo nie było to - wbrew informacjom – przygotowane. Zarząd ten temat, podobnie jak lotnisko, będzie drążył żeby się to nie powtórzyło, że w parlamencie środki nam przepadają.
Jestem w tej sprawie domówiony z Panem senatorem Ryszardem Góreckim, że razem będziemy pilnować, aby działania administracji i samorządu regionu były skoordynowane.
Tradycyjne spotkania Klubu to: spotkania rodzinne w Starych Jabłonkach, spotkanie opłatkowe, Bal Biznesu.
Przedstawiciele Zarządu brali udział w kilkudziesięciu udokumentowanych spotkaniach, konferencjach organizowanych przez organizacje samorządowe, administracyjne oraz uczelnie i media.
Jako Prezes reprezentuję Klub na zasadzie członkowstwa podczas statutowych narad w ośmiu organizacjach, tj.:
1) Regionalnym Komitecie Monitorującym PHARE
2) Komisji Rozwoju Innowacyjności
3) Kapitule Statuetki św. Jakuba przy Prezydencie m. Olsztyn
4) Radzie Patronackiej przy UWM (Adam Czmuda)
5) Radzie Patronackiej Wydziału Ekonomicznego przy UWM
6) Zespole Zadaniowym Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie
7) Kapitule Konkursu Ekolider organizowanym przez Bank Ochrony Środowiska
8) Komitecie organizacyjnym międzynarodowego turnieju piłki siatkowej im. Huberta Wagnera
9) Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Olsztyna (Tomasz Miętkiewicz, Jerzy Christa)


Szanowni Państwo,
z satysfakcją należy stwierdzić, że WMKB wpisał się bardzo mocno w pejzaż życia Warmii i Mazur.
Należy podkreślić, że z naszym głosem, nie tylko się liczą organizacje samorządowe i rządowe, ale nasze inicjatywy są realizowane poprzez ujęcie ich w programach rozwoju regionu. Takim przykładem jest chociażby budowa pasa startowego na lotnisku na Dajtkach, którego zakończenie nastąpiło 18.12.2006 r. podczas uroczystego otwarcia.
W roku 2006 Pan Prezes Wojciech Krakowiński uczestniczył w wielu konferencjach, spotkaniach, seminariach oraz misjach senackich RP.
Podczas spotkań i rozmów poruszano kwestie dotyczące przedsiębiorczości, pracodawców oraz gospodarki. Były to liczne spotkania z administracją rządową (vice premierzy, ministrowie gospodarki, finansów, skarbu Państwa), samorządową (marszałek województwa, prezydenci i burmistrzowie miast) oraz z parlamentarzystami i senatorami.
W misjach senackich i gospodarczych Prezes Wojciech Krakowiński brał udział:
1) W Birmingham, Wielka Brytania - w dniach 19 - 21 marca 2006; Polska Misja Gospodarcza zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą oraz Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w Londynie;
2) W Kuwejcie - w dniach 18 - 21 listopada 2006; Polska Misja Gospodarcza z okazji Polskich Dni w Kuwejcie, wielobranżowa misja gospodarcza zorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z Kuwejcką Izbę Przemysłowo-Handlową.
Dodatkowo:
Poprowadził wykład z cyklu 'Najlepsi z najlepszych - czyli jak odnieść sukces na Warmii i Mazurach' pt. "Przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach - szanse i zagrożenia" w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie.
W 2006r Pan Tomasz Miętkiewicz uczestniczył w pracach następujących organów :
1) Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Olsztyn
2) Rada programowa przy Prezydencie Miasta Olsztyn
3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
-członek Rady Nadzorczej w zakresie opiniowania uruchamiania środków finansowych na działalność proekologiczną inne - kilkakrotnie na forum Gazety Olsztyńskiej /do VIII-2006r / wypowiadałem sie na temat sytuacji gospodarczej inne - kilkakrotnie uczestniczyłem w programie gospodarczym Radio Olsztyn dot. ekonomii i bankowości
Pan Prezes Waldemar Klocek brał udział w:
1) w posiedzeniu Rady Gospodarczej przy Prezydencie miasta Olsztyna.
2) w spotkaniu z delegacją samorządową z Ukrainy – jako przewodniczący spotkaniu
3) był Członkiem Komitetu Honorowego Olsztyńskiego 10-lecia Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii.
Pan Prezes Andrzej Dowgiałło był organizatorem sesji Forum Rozwoju Turystyki naszego regionu.
Klub z UWM był współorganizatorem konferencji „Finansowanie inwestycji innowacyjnych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”.OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA W 2006 r.
PRZEZ CZŁONKÓW KLUBU

1. „SPOŁEM” PSS wyróżnienia i nagrody:
- Dziennik “PULS BIZNESU” potwierdza przynależność firmy “SPOŁEM” PSS w Olsztynie do elitarnego Klubu Gazel Biznesu grona najbardziej rozwijających się firm – Gazela 2005r.
- Menadżer Warmii i Mazur Stanisław Tunkiewicz – wyróżnienie w konkursie “Gazety Olsztyńskiej” i “Dziennika Elbląskiego”.
- Ranking spółdzielni społemowskich w Polsce za I półrocze 2006r ogłoszonym przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców “Społem” w Warszawie
- wg przychodów ogółem 4 miejsce,
- wg wskaźnika udziału w przychodach i wyniku finansowym – 5 miejsce.
- Biznes Warmii i Mazur – ranking “Gazety Olsztyńskiej” i “Dziennika Elbląskiego za 2005 rok.
- największe firmy 16 miejsce
- wg przychodów 15 miejsce
- wg zatrudnienia 13 miejsce
- “Srebrna Maska” Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

2. Firma Tewes – Bis wyróżnienia i nagrody:
- Gepardy Biznesu 2006 – Dyplom I edycji konkursu w kategorii „Najdynamiczniejsza firma branży spożywczej”
- Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich Polagra Food 2006 za oziębiacz ślimakowy do gęstwy twarogowej
- Lider Eksportu 2005 w kategorii zyskowność. Edycja Warmińsko-Mazurska Ogólnopolskiego Rankingu „Liderzy Eksportu”
- Wybitny Eksporter 2006 – Wyróżnienie przyznane przez Stowarzyszenie „Klub Eksportera”
- Honorowy Agrobiznesmen 2006 – Tytuł przyznany prof. Zbigniewowi Śmietanie przez miesięcznik „AgroBazar”
- Nagroda Specjalna w konkursie „Reklama 2006 Roku w AgroBazarze”
- Jubileusz firmy – 15-lecie (1991-2006) w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach

3. Bank PKO BP wyróżnienia i nagrody:
- Godło promocyjne Złoty Oddział w konkursie Bank Przyjazny Przedsiębiorcom dla Oddziału 1 PKO BP SA w Ostródzie
- Statuetka Złota Kropelka Dobroci od Warmińsko-Mazurskiego Zarządu Okręgowego PCK Olsztyn za wieloletnią współpracę i pomoc w realizowaniu zadań humanitarnych .
- Wyróżnienie Partner 2006 otrzymane podczas inauguracji roku kulturalnego 2006/2007 za wspieranie przedsięwzięć kulturalnych.
Jubileusze Oddziałów PKO BP SA w 2006r.
1. 40-lecie działalności Oddziału 1 w Braniewie
2. 30-lecie działalności Oddziału 2 w Olsztynie

4. Kredyt Bank wyróżnienia i nagrody:

- 23.06.2006 r. - Kredyt Bank i Warta Markami Wysokiej Reputacji w badaniu Premium Band 2006. Jest to szczególne wyróżnienie ,ponieważ przyznawane jest przez Klientów.
- 25.09.2006 r. - 3 miejsce w rankingu Newsweek Polska przy współpracy firm badawczych na najbardziej przyjazny Bank.
- 10.2006 r. - 2 miejsce w rankingu Forbesa na najlepszy bank dla klienta indywidualnego.
- 14.12.2006 r. – po raz piąty Bank został nagrodzony godłem Bank Przyjazny dla przedsiębiorców.

5. „Edytor” wyróżnienia i nagrody:

- w 2006 r. wydawana przez Edytor sp. z o.o. „Gazeta Olsztyńska” obchodziła 120 rocznicę wydania pierwszego numeru, który ukazał się 16 kwietnia 1886 r.
Z tej okazji współuczestniczyliśmy m.in. w organizacji wystawy archiwalnego pierwszego rocznika „Gazety Olsztyńskiej” prezentowanego w Domu „Gazety Olsztyńskiej” (oddział Muzeum Warmii i Mazur) oraz w otwarciu ulicy im. Gazety Olsztyńskiej w Olsztynie (inicjatywa społeczności Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie).
Nakładem gazety z tej ukazały się m.in.:
- cykl dwunastu dodatków prezentujących regionalnych historię ostatnich 120 lat
- dwa cykle pocztówek ukazujących piękno przedwojennego Olsztyna. W ramach przedsięwzięcia, organizowanego wspólnie z Muzeum Warmii i Mazur, ukazało się kilkadziesiąt pocztówek.
- specjalny dodatek „Gazeta na 102dzieścia” o unikalnej w skali kraju, 120-stronicowej objętości.
Nagrody przyznane spółce Edytor w 2006 r.
1. Godło „Inwestor w kapitał ludzki” przyznane przez Instytut Zarządzania w Warszawie. Wyróżnienie przyznane za szczególny wkład w rozwój pracowników i szkolenia. Edytor sp. z o.o. otrzymał godło jako jedyna firma medialna z Polski i jedyna firma z Warmii i Mazur.
2. Wyróżnienie w konkursie na Prasową Okładkę Roku „Grand Front” organizowanym przez Izbę Wydawców Prasy w Warszawie.
W konkursie są nagradzane najładniejsze okładki polskich gazet i czasopism. Przedsięwzięcie promuje najciekawsze rozwiązania dotyczące projektowania graficznego prasy.
3. Drugie miejsce w prestiżowym międzynarodowym konkursie Projektowania Prasowego „Chimera”.
W konkursie międzynarodowe jury ocenia dzienniki i czasopisma, które najlepiej opanowały sztukę posługiwania się typografią, ilustracją, fotografią i i infografiką. Zgłoszona 100 prac z 9 krajów.
Nagrody pracownikom redakcji „Gazety Olsztyńskiej”
1. Nagroda Głównego Inspektora Pracy na artykuły dotyczące problematyki zatrudnienia: Adam Pietrzak
2. “Ostre Pióro” - nagroda Bussiness Centre Club” Andrzej Mielnicki
3. „Dziennikarz Roku” - nagroda olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP: Andrzej Mielnicki
4. Nagroda „Copernicus” - za innowacyjność w zajęciach "Edukacja medialna" w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii w Olsztynie: Elżbieta Mierzyńska
5. Nagroda marszałka województwa warmińsko-mazurskiego za promocję idei dobra w tekstach dziennikarskich: Elżbieta Mierzyńska
6. Nagroda prezydenta Olsztyna za działalność kulturalną: Andrzej Mierzyński


Jubileusze 2006 r.:

1. BRE Bank SA obchodził Jubileusz 20-lecia powstania Banku.

2. Firma Paxer obchodziła 15- lecie istnienia.

3. Firma Tewes-Bis 15- lecie oraz firma ABS Naterki.

Corocznym ważnym wydarzeniem była gala „Osobowość Roku Warmii i Mazur” zorganizowana w Centrum Kongresowym UWM, upiększona koncertem Filharmonii Olsztyńskiej wraz z tenorem Bogusławem Morką.
Laureatami byli :
1) Piotr Jocz
2) Wojciech i Piotr Kot
3) Prof. Andrzej Kencicki
4) Tomasz Dowgiałło
5) Prof. Stefan Bołoczko
6) Prezydent Lech Wałęsa
Podczas uroczystości członek Klubu firma Michalin wręczyła czek fundacji „Arka” oraz wręczyliśmy stypendium ufundowane przez Klub dla najlepszego studenta Wydziału Ekonomii UWM.
Wspólnie z UWM złożyliśmy aplikacje na trzy projekty finansowane z funduszy unijnych:
1) Projekt dotyczący utworzenia na UWM „Centrum Transferu Technologii”
2) Szkolenie brokerów innowacji
3) Budowa specjalistycznego portalu internetowego

Sprawy organizacyjne:
Klub liczy 40 członków
- wystąpiła „Hestia”
- nowi członkowie:
Dekor-glas Działdowo – Pan Prezes Gabriel Chojak
Klima – Pan Prezes Krzysztof Skowroński

02.02.2007 r. – spotykamy się na Balu
23.03.2007 r. – na gali Osobowość Roku


<< Powrót