<< Powrót
Nagroda dla firmy Sprint
Nagroda dla olsztyńskiej firmy Sprint

Firma Sprint z Olsztyna otrzymała wyróżnienie i medal na Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technologii w Brukseli. To prestiżowe wyróżnienie przyznano za autorskie, nowatorskie oprogramowanie VIZAN służące wizualizacji różnego rodzaju zdarzeń na mapie, wykorzystywane miedzy innymi do zbudowania Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi dla Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dzięki systemowi osoby odpowiedzialne za utrzymanie bezpieczeństwa na morzu bez żadnych problemów mogą obserwować, odbierać i przekazywać informacje statkom.

- Wyróżnienie firmy polskiej na takim forum to ogromny sukces – mówi Henryk Kamiński, prezes olsztyńskiej firmy Sprint. – W tej chwili Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do bezpieczeństwa, a nasze urządzenie jest nie tylko oryginalne, ale też przydatne w praktyce.

Autorami oprogramowania byli informatycy z gdańskiego oddziału firmy Sprint, a pracami kierował Krzysztof Mendalka.

Reakcja systemu podczas zagrożenia jest dużo szybsza niż dotychczas, a wiadomości docierają do wszystkich zainteresowanych w jednym czasie. System wpływa również na ekologię, bo pozwala sprawniej i szybciej reagować na zagrożenia środowiska powstałe na morzu.

Wyróżnienie dla polskiego systemu zostało przyznane Sprintowi przez Gernota Friedricha, wiceprezesa Eureka – Internetional podczas uroczystości kończącej targi. Dodajmy, że targi wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych technologii Eureka odbyły się już po raz 55. Pomysłodawcy dzięki organizowaniu targów chcą wzmocnić konkurencyjność Europy.

Gazeta Olsztyńska z dnia 21.12.2006

<< Powrót